ZWOŁANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY KWIDZYN W STYCZNIU, LUTYM I MARCU 2019R.