Gmina Gardeja

Gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie gardejskim.

Krótko o Gminie

Na ziemiach, które obejmuje obecnie gmina Gardeja, notowana była duża aktywność osadnicza i gospodarcza.

Elementami dziedzictwa historycznego są liczne cmentarzyska oraz osady obronne kultury łużyckiej w Baldramie i Podzamczu. Z okresu Rzymskiego pochodzą znaleziska świadczące o rozwoju osadnictwa i kontaktów handlowych na szlaku bursztynowym (okolice Korzeniewa, Brokowa, Kamionki i Rakowca). Od drugiej połowy X do XII stulecia przypadł największy rozwój wczesnośredniowiecznego osadnictwa polskiego na tym obszarze połowie XII wieku w rejon Kwidzyna dotarły plemiona pruskie.

  • W czasach panowania krzyżackiego dokonywano lokacji wsi na prawie niemieckim i chełmińskim, ustanawiano sołtysa oraz określano wysokość świadczeń wsi na rzecz właściciela.
  • Wojny prowadzone w XV wieku i następnych stuleciach nie oszczedziły terenów dzisiejszej gminy, co spowodowało zniszczenie wielu wsi (Baldram, Licze, Rakowice, Rakowiec, Szadowo) oraz spadek liczby osadników.
  • W 1975 roku utworzono gminę Kwidzyn z siedzibą w mieście Kwidzynie z połączenia gmin Tychnowy i Rakowiec, a w 1976 roku przyłączono również terytorium gminy Korzeniewo.
Nadchodzące

Wydarzenia

01.01.2019

Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W czwartek Polacy w całym kraju po raz ósmy obchodzić będą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczną się mszą świętą o godz. 8.30 w Kościele w intencji Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin.

Zobacz więcej

01.01.2019

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W rozgrywkach mogą brać udział amatorskie drużyny z terenu gminy Kwidzyn, w których grają zawodnicy powyżej 16 roku życia. Zawodników obowiązują stroje sportowe i obuwie sportowe wyłącznie przeznaczone do gry na hali sportowej.

Zobacz więcej
Ostatnie

Aktualności

Wójt Gminy Kwidzyn zwraca się z serdeczną prośbą — do ludzi dobrej woli — o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru jaki miał miejsce 1 stycznia 2019 r. w noc Sylwestrową w miejscowości Mareza.

Zobacz więcej

W rozgrywkach mogą brać udział amatorskie drużyny z terenu gminy Kwidzyn, w których grają zawodnicy powyżej 16 roku życia.

Zobacz więcej

ZWOŁANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY KWIDZYN W STYCZNIU, LUTYM I MARCU 2019R.

Zobacz więcej
Wybrane

Zdjęcia

Formularz kontaktowy

Kontakt z nami